Αναμορφωμένος Τελικός Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας της Τελικής Βαθμολογίας των Υποψήφιων Διευθυντών για Πλήρωση Κενών Θέσεων Σχολικών Μονάδων της Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας (Αρχείο) (Ανακοίνωση για Υποβολή Ενστάσεων)