ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Προσωρινή Τοποθέτηση Εκπαιδευτικού (Αρχείο)

Οριστικός Αξιολογικός Πίνακας για Θέση Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης μετά από Ενστάσεις – Συνεντεύξεις (Αρχείο)

Οριστικός Αξιολογικός Πίνακας για Θέσεις Υπευθύνων Ε.Κ.Φ.Ε. μετά από Ενστάσεις – Συνεντεύξεις (Αρχείο)

Πρόγραμμα Συνεντεύξεων Υποψηφίων για Θέσεις Υπευθύνων Ε.Κ.Φ.Ε. & Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Αναλυτική Μοριοδότηση Υποψηφίων για Θέσεις Υπευθύνων Ε.Κ.Φ.Ε. & Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Προσωρινή Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών (Αρχείο)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πλήρωση Κενών Θέσεων Υποδιευθυντριών/ών Σχολικών Μονάδων και Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ. της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας

(Προκήρυξη Διεύθυνσης) (Ν. 4327/2015) (Ν. 4473/2017) (Εγκύκλιος) (Υπουργική Απόφαση)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Κενές Θέσεις Υπευθύνων Ε.Κ.Φ.Ε. Αρμοδιότητας της Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας (Αρχείο)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση του Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (Αρχείο)

Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας (Αρχείο)