ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Κατάλογος Αιτήσεων Μετάθεσης 2015-2016 - Τελικός Πίνακας (Αρχείο)

Κατάλογος Αιτήσεων Μετάθεσης 2015-2016 (Αρχείο)

Οι Ενστάσεις θα υποβάλλονται από 25-1-2016 μέχρι και 29-1-2016.

Πίνακες των Αντικειμενικών Μορίων κατά Φθίνουσα Σειρά και ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης των Υποψήφιων Διευθυντών ΔΕ Αττικής μετά τις Συνεντεύξεις (Αρχείο)

Προσωρινή Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών (14) (Αρχείο)

Προσωρινή Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών (13) (Αρχείο)

Προσωρινή Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών (12) (Αρχείο)

Προσωρινή Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών (11) (Αρχείο)

Αποτελέσματα Εκλογικής Διαδικασίας για την Επιλογή Διευθυντή Δ.Ε Α' Αθήνας (Αρχείο)

Συμπληρωματική Διάθεση Εκπαιδευτικού στο 4ο Εργαστηριακό Κέντρο (Ε.Κ.) Αθηνών (Αρχείο)

Ανάκληση Διάθεσης Εκπαιδευτικών (2ο Ε.Κ. Αθηνών(4ο Ε.Κ. Αθηνών)