ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Πίνακας των Αντικειμενικών Μορίων κατά Φθίνουσα Σειρά των Υποψηφίων Διευθυντών Δ.Ε. A' Αθήνας (Αρχείο)

Καθορισμός Τόπου, Ημερομηνίας και Ώρας Διεξαγωγής της Ψηφοφορίας για Διευθυντή Εκπ/σης (Αρχείο)

Πίνακας Εκλογέων για την Επιλογή Διευθυντή στην Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας (Αρχείο)

Προσωρινή Τοποθέτηση Εκπαιδευτικού (13) (Έγγραφο)

Χρονοδιάγραμμα Διαδικασίας Επιλογής Δ/ντων Π/βαθμιας και Δ/βαθμιας Εκπ/σης (Αρχείο)

Πρόσκληση Πλήρωσης Θέσεων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής

(Εγκύκλιος) (Προκήρυξη) (Αίτηση Προτίμησης)

Ανάκληση Τοποθέτησης Εκπαιδευτικού (Αρχείο)

Προκήρυξη Θέσεων Προϊσταμένου Διοικητικών Θεμάτων Π.Δ.Ε. και Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας και Θέσεων Προϊσταμένου Τμημάτων Α΄ και Β΄ στην Π.Δ.Ε.

(Έγγραφο) (Προκήρυξη για Περιφέρεια) (Προκήρυξη για Διευθύνσεις) (Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος)

Προσωρινή Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών (10) (Αρχείο)

Προσωρινή Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών (9) (Αρχείο)