ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Προσωρινή Διάθεση Καθηγητών στα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) (Απόφαση) (Πίνακας)

Προσωρινή Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών (6) (Αρχείο)

Προσωρινή Τοποθέτηση Εκπαιδευτικού (11) (Έγγραφο)

Προσωρινή Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών (5) (Αρχείο)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πλήρωση Κενών Θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ. της Δ/νσης Δ.Ε. Α΄ Αθήνας ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (Έγγραφο) (Εγκύκλιος 1) (Εγκύκλιος 2)

Προσωρινή Τοποθέτηση Εκπαιδευτικού (10) (Αρχείο)

Κύρωση Πίνακα Επιλογής Υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας (Αρχείο)

Προσωρινή Τοποθέτηση Εκπαιδευτικού (9) (Αρχείο)

Προσωρινή Τοποθέτηση Εκπαιδευτικού (8) (Αρχείο)

Πίνακας Υποψηφίων Διευθυντών ανά Σχολείο μετά την Ψηφοφορία (Αρχείο)