ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Προσωρινή Τοποθέτηση Εκπαιδευτικού (7) (Αρχείο)

Τελικός Πίνακας Υποψηφίων Διευθυντών (Αρχείο)

Προσωρινή Τοποθέτηση Εκπαιδευτικού (6) (Αρχείο)

Πλήρωση Κενών Θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας

(Πίνακας Υποψήφιων Διευθυντών που έχουν κατά Περίπτωση τα Τυπικά Προσόντα)

(Υποψήφιοι Διευθυντές ανά Σχολείο)

(Πίνακας Αντικειμενικών Μορίων Υποψηφίων Διευθυντών)

Ένταξη Σχολικών Εργαστηρίων (Σ.Ε) στα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ) (Αρχείο)

Προσωρινή Τοποθέτηση Εκπαιδευτικού (5) (Αρχείο)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πλήρωση Κενών Θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας (Προκήρυξη Διευθυνσης) (Αίτηση) (Εγκυκλιος 1) (Εγκυκλιος 2)

Προσωρινή Τοποθέτηση Εκπαιδευτικού (4) (Αρχείο)

Προσωρινή Τοποθέτηση Εκπαιδευτικού (3) (Αρχείο)

Προσωρινή Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών (4) (Αρχείο)