ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Λειτουργικά Κενά Πειραματικών Σχολείων (Αρχείο)

Προσωρινή Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών (2) Ανακοινοποίηση (Αρχείο)

Προσωρινή Τοποθέτηση Εκπαιδευτικού (2) (Αρχείο)

Προσωρινή Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών (3) Ανακοινοποίηση (Αρχείο)

Προσωρινή Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών (3) (Αρχείο)

Προσωρινή Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών (2) (Αρχείο)

Προσωρινή Τοποθέτηση Εκπαιδευτικού (Αρχείο)

Προσωρινή Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών από Απόσπαση (Αρχείο)

Προσωρινή Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών από Μετάθεση (2) (Αρχείο)

Ανακοίνωση για Αποσπασμένους από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ ή ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας (Αρχείο)