ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ανακοινοποίηση στον Τελικό Αναμορφωμένο Αξιολογικό Πίνακα Αντικειμενικών Μορίων Υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. μετά τις Ενστάσεις (Αρχείο)

Τελικός Αναμορφωμένος Αξιολογικός Πίνακας Αντικειμενικών Μορίων Υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. μετά τις Ενστάσεις

(Αρχείο)

Το Πρωτόκολλο δέχεται Ενστάσεις για τους Πίνακες των Υποψηφίων Διευθυντών έως τις 15.00 την Πέμπτη 15-6

Προσωρινός Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας Υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. Δ.Δ.Ε. Α΄Αθήνας (Αρχείο) (Ανακοίνωση για Ενστάσεις)

Έλεγχος Μορίων - Ενστάσεις (Έγγραφο) (Κατάλογος Αιτήσεων) ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τοποθέτηση - Διάθεση Εκπαιδευτικού για Συμπλήρωση Ωραρίου (9) (Αρχείο)

Προσωρινή Τοποθέτηση Εκπαιδευτικού (Αρχείο)

Τοποθέτηση - Διάθεση Εκπαιδευτικών για Συμπλήρωση Ωραρίου (8) (Αρχείο)

Κατάλογος Αιτήσεων Μετάθεσης 2016-17 (από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ) (σε Διαπολιτισμικά Σχολεία) (σε Μουσικά Σχολεία) (σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ)

Oι Ενδιαφερόμενοι Εκπαιδευτικοί μπορούν να ενημερωθούν και από τα τελικά αρχεία των ηλεκτρονικά καταχωρισμένων αιτήσεων (σε μορφή pdf) που βρίσκονται στην σελίδα της Προσωπικής Ενημέρωσης  (https://athena.net.gr/athena/personalinfo/) του “Αθηνά”, στο αρχείο e-θυρίδα.

Από 20-03-2017 μέχρι και 22-03-2017 θα υποβάλλονται ενστάσεις και θα μπορεί στο διάστημα αυτό να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην περίπτωση δικαίωσης από τα αρμόδια ΠΥΣΔΕ τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων από τους ενδιαφερόμενους.

Τοποθέτηση - Διάθεση Εκπαιδευτικών για Συμπλήρωση Ωραρίου (7) (Αρχείο)