ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αλλαγή Προσωρινής Τοποθέτησης Εκπαιδευτικού (Αρχείο)

Τοποθέτηση - Διάθεση Εκπαιδευτικών για Συμπλήρωση Ωραρίου (6) (Αρχείο)

Συνταξιοδότηση Εκπαιδευτικών

(Έγγραφο) (Υποβολή Αίτησης) (Δικαιολογητικά) (Αίτηση Παραίτησης) (Αίτηση Απονομής Σύνταξης) (Υπεύθυνη Δήλωση)

Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων Μετάθεσης Εκπαιδευτικών Π.E. και Δ.E. (Εγκύκλιος)

Τοποθέτηση - Διάθεση Εκπαιδευτικών για Συμπλήρωση Ωραρίου (5) (Αρχείο)

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σχολικού Έτους 2016-2017 (Έγγραφο) (Οδηγίες Διεύθυνσης)

Πρόσκληση Εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ16 για Δ.Υ.Ε.Π. (Αρχείο)

Προκήρυξη Θέσεων Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ. της Δ/νσης Δ.Ε. Α΄ Αθήνας (Έγγραφο Διεύθυνσης) (Εγκύκλιος 1) (Εγκύκλιος 2)

Τοποθέτηση - Διάθεση Εκπαιδευτικού για Συμπλήρωση Ωραρίου (4) (Αρχείο)

Τοποθέτηση - Διάθεση Εκπαιδευτικού για Συμπλήρωση Ωραρίου (3) (Αρχείο)