ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τοποθέτηση - Διάθεση Εκπαιδευτικών για Συμπλήρωση Ωραρίου (2) (Αρχείο)

Τοποθέτηση - Διάθεση Εκπαιδευτικών για Συμπλήρωση Ωραρίου (Αρχείο)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Κενή Θέση του Υπευθύνου Ε.Κ.Φ.Ε. στην Ηλιούπολη (Έγγραφο)

Διάθεση Εκπαιδευτικών για Συμπλήρωση Ωραρίου (Αρχείο)

Προσωρινή Τοποθέτηση ή Διάθεση Εκπαιδευτικών για Συμπλήρωση Ωραρίου (Αρχείο)

Συγκρότηση Τριμελών Εφορευτικών Επιτροπών για τις Εκλογές ΠΥΣΔΕ Α΄ Αθήνας, ΑΠΥΣΔΕ Αττικής & ΚΥΣΔΕ και Ορισμός Περιοχών & Σχολείων Αρμοδιότητάς τους (Αρχείο)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μαθητές Δ.Υ.Ε.Π. (Αρχείο) ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για κατ' οίκον Διδασκαλία (Αρχείο)

Διάθεση Εκπαιδευτικών Δ.Ε. στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. Αττικής (Αρχείο)

Ανακήρυξη Υποψηφίων Αιρετών Εκπροσώπων στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας (Αρχείο)