ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Δήλωση για Προτίμηση Επιτήρησης στο ΚΠγ Νοεμβρίου 2016 (Αρχείο)

Τοποθέτηση Υποδιευθυντριών / Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας (Αρχείο)

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για Ολική ή Μερική Διάθεση Εκπαιδευτικών για την Κάλυψη του Υποχρεωτικού τους Διδακτικού Ωραρίου στα Δημόσια Ι.Ε.Κ.: Ακαδημίας Πλάτωνος, Αμπελοκήπων, Γαλατσίου, Δάφνης-Υμηττού, Ζωγράφου, Ηλιούπολης, Μεταξουργείου (Έγγραφο) (Αίτηση) (Κενά)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πλήρωση Κενών Θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας (Έγγραφο) (Εγκύκλιος 1) (Εγκύκλιος 2)

Κύρωση Πίνακα Επιλογής Υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας (Αρχείο)

Υποψήφιοι Διευθυντές μετά την Ψηφοφορία (Αρχείο) (Ενστάσεις)

Μοριοδότηση Υποψηφίων Διευθυντών Μετά τις Ενστάσεις (Αναλυτική) (Με όλες τις Επιλογές)

Μοριοδότηση Υποψηφίων Διευθυντών (Αναλυτική) (Με όλες τις Επιλογές)

Λειτουργικά Κενά Μουσικού Σχολείου Αθήνας Σχολικού Έτους 2016-17 (Αρχείο)

Ανακοινοποίηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πλήρωση Κενών Θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας (Έγγραφο) (Χρονοδιάγραμμα) (Υπεύθυνη Δήλωση) (Αίτηση)