ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Λειτουργικά Κενά Μουσικού Σχολείου Αθήνας Σχολικού Έτους 2016-17 (Αρχείο)

Ανακοινοποίηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πλήρωση Κενών Θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας (Έγγραφο) (Χρονοδιάγραμμα) (Υπεύθυνη Δήλωση) (Αίτηση)

Ανακοίνωση για Αποσπασμένους από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ ή ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας (Αρχείο)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πλήρωση Κενών Θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας (Έγγραφο) (Χρονοδιάγραμμα) (Υπεύθυνη Δήλωση) (Αίτηση)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πλήρωση Κενής Θέσης Τοποθέτησης Προσωρινού Διευθυντή στο Μουσικό Σχολείο Αθηνών της Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας (Έγγραφο) (Αίτηση) (Υπεύθυνη Δήλωση)

Ανακοίνωση για τους Εκπαιδευτικούς που μετατέθηκαν στη Δ.Δ.Ε. Α’ Αθήνας - Εγγραφή στην Υπηρεσία Προσωπικής Ενημέρωσης (Αρχείο)

Έλεγχος Μορίων - Ενστάσεις (Έγγραφο) (Αιτήσεις Αλφαβητικά) (Αιτήσεις με Φθίνουσα Σειρά Μορίων)

Επείγουσα Ανακοίνωση από Τμήμα Συντάξεων (Αρχείο)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πλήρωση Κενών Θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας (Έγγραφο) (Εγκύκλιος 1) (Εγκύκλιος 2)

Συνταξιοδότηση Εκπαιδευτικών & Διοικητικών Υπαλλήλων

(Έγγραφο) (Δικαιολογητικά Εκπαιδευτικών) (Υποβολή Αίτησης Παραίτησης)

(Αίτηση) (Αίτηση για Απόνομή) (Υπεύθυνη Δήλωση)