Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Τοποθετήσεις - Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων - Διαθέσεις - Απόσπαση - Πράξη 1/10-1-2018 (Αρχείο)

Τροποποιήσεις - Ανακλήσεις 20 - Πράξη 1/10-1-2018 (Αρχείο)

Τροποποιήσεις - Ανακλήσεις 19 - Πράξη 59/20-12-2017 (Αρχείο)

Διαθέσεις για Συμπλήρωση Ωραρίου - Πράξη 59/20-12-2017 (Αρχείο)

Τοποθετήσεις Υποδιευθυντών - Πράξη 34/20-12-2017 (Αρχείο)

Ανακοινοποιήσεις στο Ορθό της Πράξης 58 (Αρχείο 1) (Αρχείο 2)

Συμπληρωματική Ανακοίνωση και Ανακοινοποίηση της Πράξης 58 (Αρχείο)

Τροποποιήσεις - Ανακλήσεις 18 - Πράξη 58/13-12-2017 (Αρχείο)

Διαθέσεις - Τοποθετήσεις - Αποσπάσεις - Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων - Πράξη 58/13-12-2017 (Αρχείο)

Ορισμός Αναπληρωτών των Διευθυντών - Πράξη 58/13-12-2017 (Αρχείο)