Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Διαθέσεις - Απόσπαση εντός του ιδίου ΠΥΣΔΕ - Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων - Γραμματειακή Υποστήριξη - Προσωρινή Τοποθέτηση - Ορισμός Αναπληρωτή του Διευθυντή - Πράξη 10/7-3-2018 (Αρχείο)

Τροποποιήσεις - Ανακλήσεις 27 - Πράξη 10/7-3-2018 (Αρχείο)

Διαθέσεις - Γραμματειακή Υποστήριξη - Τοποθετήσεις - Κατ' οίκον Διδασκαλία - Πράξη 8/26-2-2018 (Αρχείο)

Τροποποιήσεις - Ανακλήσεις 26 - Πράξη 8/26-2-2018 (Αρχείο)

Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων - Διαθέσεις - Τοποθετήσεις - Γραμματειακή Υποστήριξη - Απόσπαση εντός του ιδίου ΠΥΣΔΕ - Πράξη 7/21-2-2018 (Αρχείο)

Τροποποιήσεις - Ανακλήσεις 25 - Πράξη 7/21-2-2018 (Αρχείο)

Τοποθετήσεις - Διαθέσεις - Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων - Γραμματειακή Υποστήριξη - Πράξη 5/14-2-2018 (Αρχείο)

Τροποποιήσεις - Ανακλήσεις 24 - Πράξη 5/14-2-2018 (Αρχείο)

Ανακοινοποίηση στο Ορθό της Πράξης 4 - Τροποποιήσεις - Ανακλήσεις (Αρχείο)

Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων - Πράξη 4/31-1-2018 (Αρχείο)