Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων Πράξη 24/18-06-2018 (Αρχείο)

Εξέταση αιτήσεων ενστάσεων τοποθέτησης για  εναπομείναντα οργανικά κενά (Αρχείο) - Πράξη 24/18-6-2018 (Αρχείο)

Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών που αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΔΕ  σε σχολεία της Α’ Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθηνών (Αρχείο)

Aνάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών που διατέθηκαν στην Πρωτοβάθμια (Αρχείο)

Ανακοίνωση για διόρθωση των εναπομεινάντων οργανικών κενών (Αρχείο)

Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων Πράξη 23/13-06-2018 (Αρχείο)

Εναπομείναντα Κενά και υποβολή αιτήσεων (Αρχείο)

Βελτιώσεις - Οριστικές Τοποθετήσεις- Τοποθετήσεις απο μετάθεση ΠΡΑΞΗ 23/13-6-2018 (Ενστάσεις) (Αρχείο .zip)

Ανακοίνωση για οριστική τοποθέτηση και βελτίωση (Αρχείο)

Οριστική Τοποθέτηση από μετάθεση, Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων, Άρση υπεραριθμίας - Πράξη 22/07-06-2018 (Αρχείο)