Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Πράξη 6_4-12-2018 (Διευρυμένο ΠΥΣΔΕ) (Αρχείο)

Τοποθετήσεις Μονίμων Εκπαιδευτικών (Αρχείο)

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών (Αρχείο)

Ανακλήσεις - Τροποποιήσεις Μονίμων Εκπαιδευτικών (Αρχείο)

Ανακλήσεις - Τροποποιήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών (Αρχείο)

 

Πίνακες Συμπλήρωσης, Τροποίησης, Ανάκλησης, Διάθεσης σε ΕΚ

2o EK (αρχείο), 3ο Ε.Κ (αρχείο), 5ο Ε.Κ (αρχείο), 7ο Ε.Κ (αρχείο)

Πράξη 56/29-11-2018 - Τοποθέτηση Αναπληρωτή, Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου, Τοποθέτηση Αναπληρωτή Παράλληλης Στήριξης, Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (Αναπληρωτής Παράλληλης Στήριξης) (αρχείο)

Πράξη 56/29-11-2018 - Ανακλήσεις-Τροποποιήσεις (αρχείο)

Πράξη 56/29-11-2018 - Ορισμός Αναπληρωτή του Διευθυντή, Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων, Ανάθεση θεωρητικών μικτών μαθημάτων ΕΠΑΛ, Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου, Τοποθέτηση από άλλο ΠΥΣΔΕ για το Διδακτικό Έτος (αρχείο)

Πράξη 56/29-11-2018 - Ανακλήσεις-Τροποποιήσεις (αρχείο)

Πράξη 55 19-11-2018 - Τροποποίηση-Ανάκληση (και Αναπληρωτές) (αρχείο)

Πράξη 55/19-11-2018 - Διαθέσεις για συμπήρωση, Αποσπαση λογω υπεραριθμίας, Εξέταση αιτήσεων - ενστάσεων, Ορισμός αναπληρωτή του Διευθυντή (αρχείο)

Πράξη 54/13-11-2018 ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς την τοποθέτηση εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ04.01 (αρχείο)

Πράξη 54/13-11-2018 - ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς την τοποθέτηση αναπληρωτή εκπαιδευτικού (αρχείο)

Πράξη 54/13-11-2018 - Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου, Διάθεση σε ΕΚ για συμπλήρωση ωραρίου, Τοποθέτηση Αναπληρωτή Παράλληλης Στήριξης, Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων, Διάθεση στην Πρωτοβάθμια για συμπλήρωση ωραρίου, Απόσπαση εντός του ιδίου ΠΥΣΔΕ, Προσωρινή τοποθέτηση, Τοποθέτηση Αναπληρωτή, Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (Αναπληρωτής), Διάθεση για Συμπλήρωση Ωραρίου με Β´ Ανάθεση, Διάθεση για Συμπλήρωση Ωραρίου με Γ´ Ανάθεση (αρχείο)

Τροποποίηση - Ανάκληση Πράξη 54_13-11-2018 (αρχείο)