Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Ανακοινοποίηση Λειτουργικών Κενών 20-7-2018 (Αρχείο)

Λειτουργικά κενά Τμημάτων Ένταξης, Ειδικών Σχολείων και Μουσικού σχολείου Αθηνών (Αρχείο)

Λειτουργικά κενά 19-7-2018 (Αρχείο)

Κενά Τεχνολογίας και Διαπολιτισμικού Γυμνασίου 20-7-2018 (Αρχείο)

Ανακοίνωση για τα λειτουργικά κενά και υποβολή αιτήσεων (Αρχείο)

Ανακοίνωση για αιτήσεις απόσπασης - διάθεσης εξ ολοκλήρου ή διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου στην Πρωτοβάθμια (Αρχείο)

Ανακοίνωση για αποσπασμένους (Αρχείο) - Τοποθετήσεις αποσπασμένων  Πράξη 27/6-7-2018 (Αρχείο)

Βελτίωση Θέσης (οργανική θέση) Πράξη 26/02-07-2018 (Αρχείο)

Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς την προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικού  κλάδου ΠΕ06 (Αρχείο)

Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς την προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78 & ΠΕ86 (Αρχείο)

Aνακοινοποίηση στο ορθό ως προς την προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικού, κλάδου ΠΕ08 (Αρχείο)

Προσωρινές τοποθετήσεις Πράξη 25 (Αρχείο)

Ανακλήσεις - Τροποποίησεις Πράξη 25 (Αρχείο)