Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Τοποθέτηση Υποδιευθυντή στο 7ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αθήνας - Πράξη 29/20-9-2017 (Αρχείο)

Διάθεση για Συμπλήρωση Ωραρίου Εκπαιδευτικών Κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03 & ΠΕ04 - Πράξη 34/21-9-2017 (Αρχείο)

Ανακοινοποίηση στο Ορθό ως προς την Τοποθέτηση Αναπληρώτριας - Πράξη 32/18-9-2017 (Αρχείο)

Αποσπάσεις λόγω Υπεραριθμίας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ - Πράξη 33/20-9-2017 (Αρχείο)

Τοποθέτηση Υποδιευθύντριας στο 13ο Γυμνάσιο Αθήνας - Πράξη 29/20-9-2017 (Αρχείο)

Τοποθετήσεις Υποδιευθυντών σε ΕΠΑΛ - Πράξη 29/20-9-2017 (Αρχείο)

Ανακοινοποίηση στο Ορθό ως προς την Απόσπαση Υπεραριθμίας Εκπαιδευτικού Κλαδου ΠΕ04.02 - Πράξη 33/20-9-2017 (Αρχείο)

Τροποποίηση Τοποθέτησης Αναπληρωτών - Πράξη 33/20-9-2017 (Αρχείο)

Αποσπάσεις λόγω Υπεραριθμίας - Διάθεση για Συμπλήρωση Ωραρίου - Αμοιβαίες Αποσπάσεις - Πράξη 33/20-9-2017 (Αρχείο)

Ανακοινοποίηση στο Ορθό ως προς την Τοποθέτηση Υποδιευθυντών - Πράξη 29/20-9-2017 (Αρχείο)