Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων (αρχείο)

Οριστική Τοποθέτηση (που ήταν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Αυτεπάγγελτα) (αρχείο)

Τοποθέτηση ως Διευθυντής (Με θητεία) (αρχείο)

Ανακοίνωση για εκπαιδευτικούς που είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ (αρχείο)

Οριστική Τοποθέτηση (που ήταν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Αυτεπάγγελτα, Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων (αρχείο)

& Τροποποίηση-Ανάκληση (αρχείο)

 Τοποθετήσεις στα εναπομείναντα κενά (Αρχείο

Πράξη_18_23-06-2020 Αίτηση- ένσταση (Αρχείο)

Πράξη_18_23-06-2020(Αυτεπαγγελτα) (Αρχείο)

Αιτήσεις θα γίνουν ηλεκτρονικά βάση χρονοδιαγράμματος (χρονοδιάγραμμα)

(ΠΕ01) (ΠΕ02) (ΠΕ03) (ΠΕ04) (ΠΕ05) (ΠΕ06) (ΠΕ07) (ΠΕ08) (ΠΕ11) (ΠΕ33) (ΠΕ34) (ΠΕ41) (ΠΕ78) (ΠΕ79) (ΠΕ80) (ΠΕ81) (ΠΕ82) (ΠΕ83) (ΠΕ84) (ΠΕ86) (ΠΕ87) (ΠΕ88) (ΠΕ89) (ΠΕ90) (ΠΕ91) (ΤΕ01) (ΤΕ02) (ΠΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ)

Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων (αρχείο) &

Τροποποίηση-Ανάκληση (αρχείο)

Οριστικές τοποθετήσεις-Βελτιώσεις θέσεων (αρχείο)

Οριστικές τοποθετήσεις σε ειδικά σχολεία και τμήματα ένταξης (αρχείο)