Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Τροποποιήσεις - Ανακλήσεις 15 - Πράξη 55/15-11-2017 (Αρχείο)

Tοποθετήσεις - Διαθέσεις - Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων - Πράξη 55/15-11-2017 (Αρχείο)

Γραμματειακή Υποστήριξη ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ - Πράξη 51/1-11-2017 (Αρχείο)

Ανακοινοποίηση στο Ορθό ως προς το Λεκτικό Μέρους της Πράξης 51 (Αρχείο)

Τροποποίηση - Ανάκληση ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ - Πράξη 52/8-11-2017 (Αρχείο)

Διαθέσεις για Συμπλήρωση Ωραρίου - Πράξη 52/8-11-2017 (Αρχείο)

Τροποποιήσεις - Ανακλήσεις 14 - Πράξη 52/8-11-2017 (Αρχείο)

Διάθεση στην Πρωτοβάθμια για Συμπλήρωση Ωραρίου - Πράξη 52/8-11-2017 (Αρχείο)

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών - Προσωρινές Τοποθετήσεις - Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων - Πράξη 52/8-11-2017 (Αρχείο)

Ανακοίνωση για όσους Εκπαιδευτικούς έχουν διατεθεί για Γραμματειακή Υποστήριξη (Αρχείο)