ΠΥΣΔΕ

Τoποθετήσεις σε Σχολεία Εκπαιδευτικών που επιστρέφουν από Πρωτοβάθμια (Αρχείο)

Τροποποίηση Προγράμματος Συνέντευξης Διευθυντών (Αρχείο)

Ανακοίνωση για Ανάληψη Υπηρεσίας Εκπαιδευτικών από Βελτίωση - Οριστική Τοποθέτηση (Αρχείο)

Εξέταση Αιτήσεων - Ενστάσεων - Πράξη 19/21-6-2017 (Αρχείο)

Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών από Βελτίωση - Διάθεση - Μετάθεση - Πράξη 19/21-6-2017 (Αρχείο)

Ανάληψη Υπηρεσίας Εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη Διάθεση του Α’ ΠΥΣΔΕ Αθηνών και διατέθηκαν σε Σχολεία της Α’ Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθηνών (Αρχείο)

Ανάληψη Υπηρεσίας Εκπαιδευτικών που αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΔΕ στο Α’ ΠΥΣΔΕ Αθηνών και διατέθηκαν σε Σχολεία της Α’ Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθηνών (Αρχείο)

Ημερομηνίες Διεξαγωγής Συνεντεύξεων Υποψηφίων Διευθυντών (Έγγραφο) (Πίνακας)

Ανακοινοποίηση στο Ορθό ως προς τις Σχολικες Μονάδες Οργανικής Θέσης Εκπαιδευτικών (Αρχείο)