Πράξη 46/08-10-2018 - Εξ' ολοκλήρου διάθεση (αρχείο)