Πράξη 48/11-10-2018 (αρχείο) και Τροποποιήσεις-Ανακλήσεις (αρχείο)