Πράξη 48/11-10-2018 (Αναπληρωτές) (αρχείο) και Τροποποιήσεις-Ανακλήσεις (αρχείο)