Πράξη 47/09-10-2018 (αρχείο) και Τροποποιήσεις-Ανακλήσεις (αρχείο)