Εκτύπωση

Πράξη 51/24-10-2018-Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων (αρχείο)

Τροποποίηση-Ανάκληση (αρχείο)

Τοποθέτηση Αναπληρωτή-Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (Αναπληρωτής) (αρχείο)

Τροποποίηση-Ανάκληση (Αναπληρωτές) (αρχείο)

Διάθεση- Τροποποίηση-Ανάκληση στο 1ο Ε.Κ. (αρχείο)

Συμπληρωματική Διάθεση-Τροποποίηση-Ανάκληση στο 6ο Ε.Κ. (αρχείο)

Συμπληρωματική Διάθεση-Τροποποίηση στο 6ο Ε.Κ.(αρχείο)