Εκτύπωση

Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου εκπ/κών (αρχείο)

Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου στην Πρωτοβάθμια (αρχείο)

Απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ εκπ/κού (αρχείο)

Προσωρινή τοποθέτηση εκπ/κού (αρχείο)

Τροποποίηση πράξεων (αρχείο)