Πράξη 54/13-11-2018 - Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου, Διάθεση σε ΕΚ για συμπλήρωση ωραρίου, Τοποθέτηση Αναπληρωτή Παράλληλης Στήριξης, Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων, Διάθεση στην Πρωτοβάθμια για συμπλήρωση ωραρίου, Απόσπαση εντός του ιδίου ΠΥΣΔΕ, Προσωρινή τοποθέτηση, Τοποθέτηση Αναπληρωτή, Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (Αναπληρωτής), Διάθεση για Συμπλήρωση Ωραρίου με Β´ Ανάθεση, Διάθεση για Συμπλήρωση Ωραρίου με Γ´ Ανάθεση (αρχείο)

Τροποποίηση - Ανάκληση Πράξη 54_13-11-2018 (αρχείο)