Πράξη 55 19-11-2018 - Τροποποίηση-Ανάκληση (και Αναπληρωτές) (αρχείο)