Πράξη 56/29-11-2018 - Ορισμός Αναπληρωτή του Διευθυντή, Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων, Ανάθεση θεωρητικών μικτών μαθημάτων ΕΠΑΛ, Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου, Τοποθέτηση από άλλο ΠΥΣΔΕ για το Διδακτικό Έτος (αρχείο)

Πράξη 56/29-11-2018 - Ανακλήσεις-Τροποποιήσεις (αρχείο)