Πράξη 56/29-11-2018 - Τοποθέτηση Αναπληρωτή, Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου, Τοποθέτηση Αναπληρωτή Παράλληλης Στήριξης, Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (Αναπληρωτής Παράλληλης Στήριξης) (αρχείο)

Πράξη 56/29-11-2018 - Ανακλήσεις-Τροποποιήσεις (αρχείο)