Πράξη 58/11-12-2018 - Ανάθεση θεωρητικών μικτών μαθημάτων ΕΠΑΛ, Ορισμός Αναπληρωτή του Διευθυντή, Γραμματειακή Υποστήριξη, Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων, Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου, Διάθεση σε ΕΚ για συμπλήρωση ωραρίου (Αρχείο

Τροποποιήσεις - ανακλήσεις (Αρχείο)