Τοποθετήσεις αναπληρωτών - Διαθέσεις για συμπλήρωση αναπληρωτών - Διάθεση για συμπλήρωση εκπαιδευτικού - Διαθέσεις για κατ΄οικον (αρχείο)

& Ανάκληση Τροποποποίησης Πράξη 03/21-01-2019 (αρχείο)