Πράξη 02/16-01-2019 - Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων, Διάθεση για Συμπλήρωση Ωραρίου με Γ´ Ανάθεση, Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου, Κατ' οίκον Διδασκαλία (αρχείο)

& Ανάκληση Τροποποίησης (αρχείο)

& Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (αρχείο)