Πράξη Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 4/23-01-2019 

Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου - Διάθεση για Συμπλήρωση Ωραρίου με Γ´ Ανάθεση - Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων (Αρχείο)

Τοποθέτηση Αναπληρωτή σε Τ.Υ. ΖΕΠ -Τοποθέτηση Αναπληρωτή - Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (Αναπληρωτής) (Αρχείο)