ΠΡΑΞΗ 5/31-01-2019

Γραμματειακή Υποστήριξη - Διάθεση στην Πρωτοβάθμια για συμπλήρωση ωραρίου - Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων - Προσωρινή τοποθέτηση-

Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου - Διάθεση σε ΕΚ για συμπλήρωση ωραρίου - Διάθεση σε ΕΚ εξ ολοκλήρου (Αρχείο)

Τοποθέτηση Αναπληρωτή σε Τ.Υ. ΖΕΠ - Τοποθέτηση Αναπληρωτή - Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (Αναπληρωτής) (Αρχείο)

Τροποποιήσεις - Ανακλήσεις (Μονίμων Εκπαιδευτικών) (Αρχείο)