ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (Υ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ)

02/04-02-2019 ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ Α' ΑΘΗΝΑΣ

(Αρχείο)