Πράξη 06/11-02-2019

Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων - Διάθεση για Συμπλήρωση Ωραρίου με Β´ Ανάθεση - Διάθεση για Συμπλήρωση Ωραρίου με Γ´ Ανάθεση -

Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου - Διάθεση σε ΕΚ για συμπλήρωση ωραρίου - Διάθεση σε ΕΚ εξ ολοκλήρου  (Αρχείο)

Τροποποιήσεις-Ανακλήσεις (Μονίμων και Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών) (Αρχείο