Ανακοινοποίηση στο Ορθό Πράξη 6/11-02-2019 (Αρχείο)