05/22-02-2019 ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ Α' ΑΘΗΝΑΣ

Ανακοίνωση αναμορφωμένων προσωρινών πινάκων κατάταξης των δεκτών υποψηφίων για τη θέση Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (Αρχείο)

Ανακοίνωση για τη διενέργεια συνεντεύξεων των δεκτών υποψηφίων Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (Αρχείο)

Ανακοίνωση προγράμματος για τη διενέργεια συνεντεύξεων των δεκτών υποψηφίων Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών  (Αρχείο)