Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων - Διάθεση για Συμπλήρωση Ωραρίου με Β´ Ανάθεση - Γραμματειακή Υποστήριξη - Απόσπαση εντός του ιδίου ΠΥΣΔΕ - Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου   Αρχείο

Τροποποίηση - Ανάκληση Αρχείο