09/27-02-2019 ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ Α' ΑΘΗΝΑΣ

Ανακοίνωση αναμορφωμένων προσωρινών πινάκων κατάταξης με βάση τα αντικειμενικά μόρια των δεκτών υποψηφίων για τη θέση Υπευθύνων Εργαστηριακών κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.)  (Αρχείο)

Ανακοίνωση για τη διενέργεια συνεντεύξεων των δεκτών υποψηφίων για τη θέση Υπευθύνων Εργαστηριακών κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) (Αρχείο)

Ανακοίνωση προγράμματος για τη διενέργεια συνεντεύξεων των δεκτών υποψηφίων για τη θέση Υπευθύνων Εργαστηριακών κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) Αρχείο

Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων  Αρχείο