Ανακοινοποίηση στο Ορθό Πράξης 7/22-02-2019 (Αρχείο)