Εκτύπωση

11/06-03-2019 ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ Α' ΑΘΗΝΑΣ

Aνάρτηση οριστικού αξιολογικού πίνακα επιλογής των υποψηφίων για τη θέση Υπευθύνων Εργαστηριακών κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.)

Αρχείο

Ανακοίνωση αίτησης δήλωσης προτίμησης ΕΚΦΕ Αρχείο