Τοποθέτηση Αναπληρωτή - Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (Αναπληρωτής) - Γραμματειακή Υποστήριξη - Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου - Απόσπαση εντός του ιδίου ΠΥΣΔΕ - Ανάθεση θεωρητικών μικτών μαθημάτων ΕΠΑΛ - Διάθεση σε ΕΚ για συμπλήρωση ωραρίου  Αρχείο

Τροποποίηση-Ανάκληση (Αναπληρωτές και Μόνιμοι)  Αρχείο