11/06-03-2019 ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ Α' ΑΘΗΝΑΣ

Aνάρτηση οριστικού αξιολογικού πίνακα επιλογής και τοποθέτησης σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης και δήλωση προτίμησης των υποψηφίων για τη θέση Υπευθύνων Εργαστηριακών κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.)  Αρχείο