Πράξη 14/20-03-2019 - Τοποθέτηση, Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου, Τοποθέτηση Αναπληρωτή σε ΔΥΕΠ ή Τ.Υ. ΖΕΠ, Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου σε υπηρεσίες διοίκησης, Γραμματειακή Υποστήριξη, Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων, Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (αρχείο)

& Τροποποίηση-Ανάκληση (αρχείο)