Τροποποίηση-Ανάκληση & (Αναπληρωτής) (αρχείο)

Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου, Διάθεση σε ΕΚ για συμπλήρωση ωραρίου, Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων (αρχείο)

Τοποθέτηση & Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (Αναπληρωτές) (αρχείο)