Προσωρινή τοποθέτηση μέχρι την εκ νέου τοποθέτηση (αρχείο)