Ανακοίνωση για εκπαιδευτικούς που διοριστηκαν η μετατέθηκαν στην ΔΔΕ Α' Αθήνας (αρχείο)