Ανακοίνωση για ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών που διατέθηκαν ή αποσπάστηκαν σε σχολεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α' Αθήνας. Έγγραφο