Από Τετάρτη 10/07/2019 και ώρα 07:00 έως και Πέμπτη 11/07/2019 και ώρα 23:59, οι εκπαιδευτικοί της ΔΔΕ Α Αθήνας θα μπορούν να δηλώνουν οργανικά κενά για άρση υπεραριθμίας μέσω της υπηρεσίας προσωπικής ενημέρωσης (https://www.athena.net.gr/athena/personalinfo).

Επισημαίνεται ότι στο σύστημα βρίσκονται αποθηκευμένες οι επιλογές που τυχόν είχαν δηλωθεί στις 13/06/2019 από τους εκπαιδευτικούς κατά την διαδικασία αιτήσεων που δεν ολοκληρώθηκε. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να τροποποιήσουν ή να διαγράψουν τις επιλογές τους μέχρι την παραπάνω προθεσμία.

Παρακάτω θα βρείτε τους πίνακες των οργανικών κενών.

Σε μορφή rar - Σε μορφή zip

Οδηγίες για υπεράριθμους εκπαιδευτικούς

Ομαδοποίηση σχολείων της Δ.Δ.Ε. Α' Αθήνας