Τροποποίηση Χρονοδιαγράμματος εργασιών του ΠΥΣΔΕ Α΄ Αθήνας με βάση το υπ’αριθμ.116841/Ε2 19-07-2019 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Έγγραφο