Ανακοίνωση για ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών (αρχείο)