Πράξη 27/29-07-2019: Εξέταση ενστάσεων, Οριστικές τοποθετήσεις, Αυτεπάγγελτες οριστικές τοποθετήσεις (αρχείο)