Πράξη Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 61/12-12-2019 Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς την τοποθέτηση και διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου αναπληρωτών εκπαιδευτικών (αρχείο)