Προσωρινή Τοποθέτηση απο Μετάταξη 3ών εκπ/κών ΤΕ01.25 & ΠΕ87.02 (αρχείο)