Τοποθέτηση ως Διευθυντής (Προσωρινή), Τοποθέτηση ως Υποδιευθυντής (Προσωρινή) (αρχείο)